GDPR

Personuppgifter GDPR

Hantering av personuppgifter
Ansvarig för dina personuppgifter:
Plastkortstryck, Lars Engström

Kontaktperson: Lars Engström
Telefon: 0322-30 33 40, 0708-69 62 10

E - POST

Hantering av personuppgifter
När du som privatperson, företag beställer online i vår webshop, via mail eller kontaktar oss på annat sätt så lagrar vi information i vårt interna kundsystem.
Vi lagrar information för att smidigt kunna följa upp, genomföra din beställning.
Vi lagrar enbart information som är kopplat till dina beställningar och som du delgivit oss i form av en beställning på hemsidan, via mail, via post eller via samtal med vår personal.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter som Plastkortstryck har om dig, för vilket ändamål dessa uppgifter finns och vart de är hämtade, kontakta vår uppgiftsansvarig (som anges ovan) som hanterar våra GDPR uppgifter.

Vad är cookies
En cookie, en så kallad kaka på svenska, en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator, innehåller en viss information och en viss tidsstämpel. 
Webbläsaren spar information på ett speciellt ställe i din dator, returnerar informationen i kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor/bilder från webbplatsen.

Vad gör cookies
Cookies på denna webbplats används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies
Den ena typen, kallas för permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator, den används till ex. för att anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas sessioncookie,
under tiden besökaren är inne på en sida lagras den temporärt i besökarens dators minne. 
Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Sessioncookies och permanenta cookies
Oberoende av vilken typ av cookie som används på den här webbplatsen sparas ingen personlig information om besökaren (som till exempel e-postadress eller namn).

Lagen om elektronisk kommunikation
Enligt lagen om elektronisk kommunikation skall alla som besöker en webbplats med cookies få information om webbplatsen innehåller cookies eller inte (nästan alla webbplatser använder någon form av cookies och/eller tjänster som webbstatistiksystem som i sin tur använder cookies) och i så fall ändamålet med användningen av cookies. Man måste informera om hur cookies kan undvikas, besökaren ska även ges möjlighet att samtycka till att kakor används, det vill säga sätts på besökarens dator.

Hur man stänger av cookies
I sin webbläsare kan man ställa in om man vill undvika kakor (se mer nedan).
Hur samtycke ska hanteras finns det inga fastställda regler kring i den nya lagen.
På den här webbplatsen tolkar vi lagen så att man ger sitt samtycke till cookies genom att använda webbläsarens inställningar och/eller andra verktyg för hantering av cookies.

Hantering av cookies
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. 
Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookie som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras eller inte.